"Kompetansebevis for dokumentert sikkerhetsopplæring
utstedt av Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring"

Norsk kompetansebevis


Vi tilbyr sertifisert og dokumentert trening under gjeldende regelverk i bruk av maskiner, utstyr og verktøy for bygg og anlegg.
Opplæring tilbys på et av følgende språk: norsk, polsk og engelsk.

SERTIFISERT
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
 • Masseforflyttings-maskiner.
 • Truck.
 • Lofteredskap.
 • Mobilkran.
 • Tårnkran.
 • Portalkran.
 • Bro- og Traverskran.
 • Lastebilkran HDS.

 • DOKUMENTERT
 • Personløft A+B+C.
 • Fallsikring.
 • Stillas.
 • Varme arbeider.
 • Anhuker og Signalgiver.
 • Sikker bruk av verktøy.
 • HMS.