Innføring av HMS prosedyrer.
Vi forbereder tilpasset HMS prosedyre samt gjennomfører nødvendig trening i sikker bruk av arbeidsutstyr.