PROSJEKTER


Vi tilbyr støtte og service til prosjekter finansiert over midler beregnet på å oppnå faglige kvalifikasjoner eller omskolering til å jobbe i et nytt yrke.

Snart - Prosjekt innen opplæring for å oppnå kvalifikasjoner og faglig omskolering - finansiert av Norske Fondsprosjektet.