Vi tilbyr støtte og service til prosjekter finansiert over midler beregnet på å oppnå faglige kvalifikasjoner eller omskolering til å jobbe i et nytt yrke.

Presentasjons Tjenester